Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská dovolená s druhým dítětem

 

 

 

1. Co znamenají zkratky použité v textu

PPM = peněžitá pomoc v mateřství – dávka vyplácená po 28 týdnů z nemocenského pojištění
RP = rodičovský příspěvek – sociální dávka pro rodiče
OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná
HPP = hlavní pracovní poměr
VPP = vedlejší pracovní poměr
OSSZ = Okresní správa sociálního zabezpečení

Do účasti na nemocenském pojištění (270 kalendářních dnů) se započítávají všechny odpracované dny, dny nemoci, doba pobírání PPM i RP, dovolená.
Obecně platí, že nárok na PPM vzniká, byl-li rodič alespoň těchto 270 dnů plátcem nepovinného Nemocenského pojištění. Výpočet se provádí s denního vyměřovacího základu za posledních cca 12 měsíců. Výjimkou je pouze tzv. řetězový porod – narodí-li se druhé dítě do 3 let věku dítěte prvního – v takovém případě se PPM vypočítává stejně jako u prvního dítěte.

 

2. Zaměstnankyně s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. S prvním dítětem měla nárok na PPM. V době, kdy se narodí druhé dítě, bude ještě pobírat RP. Bude mít i s ním nárok na PPM?

Ano, pracovní poměr trvá, nárok na PPM mít bude – ve stejné výši jako s prvním dítětem.

 

3. Původně zaměstnankyně, ale pracovní smlouva byla ukončena. S prvním dítětem nárok na PPM měla. Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě bude pobírat RP. Bude mít s druhým dítětem nárok na PPM?

Ne, nebude, protože zanikla pracovní smlouva. Ode dne porodu si může zažádat o RP na druhé dítě – automaticky v 4leté variantě.

 

4. Zaměstnankyně, která se chce po skončení RP vrátit na několik měsíců do zaměstnání. Je znovu těhotná. S prvním dítětem nárok na PPM měla. Musí odpracovat nějakou konkrétní dobu, aby měla nárok na PPM s druhým dítětem?

Žádná taková doba stanovena není, takže na PPM mít nárok budete. Pouze se změní výpočet výše PPM z počtu odpracovaných dní a předešlého období.

 

5. OSVČ - minimálně 270 kalendářních dnů (z toho 180 dnů v posledním roce) před narozením prvního dítěte si platila nemocenské pojištění. Měla tedy nárok na PPM, pak nastoupila na rodičovskou dovolenou, kterou stále ještě pobírá. Druhé dítě se narodí ještě před koncem pobírání RP. Bude i s ním mít nárok na PPM?

Záleží na tom, zda řádně nahlašovala veškeré změny týkající se činnosti na OSSZ a zdravotní pojišťovně.
Při nástupu na první mateřskou je třeba živnostenskou činnost pozastavit. Po ukončení pobírání PPM musíte nahlásit změnu (samozřejmě chcete-li v živnosti pokračovat, při RP již pracovat můžete) a to tak, že donesete na OSSZ doklad o uznání nároku na RP – na jeho základě Vám bude živnost evidována jako VPP. Nemusíte pak platit zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění a nárok na PPM Vám zůstává i s druhým dítětem.
(Pozn.: pokud však změnu na VPP nenahlásíte – nejlépe ještě před koncem PPM, ale činnost již jen obnovíte, zůstává Vám automaticky jako HPP a nebudete-li si platit nemocenské pojištění, nebudete mít na další PPM nárok)

 

6.OSVČ - s prvním dítětem nesplnila délku placení Nemocenského pojištění a neměla nárok na PPM. Plánuje další dítě. Co může udělat, aby měla nárok na PPM alespoň s ním?

Má jedinou možnost a to je platit si Nemocenské pojištění – alespoň 270 kalendářních dní. Platit si ho můžete i v době, kdy jste na rodičovské dovolené. Pak nárok na PPM mít budete – jen nezapomeňte, že v době pobírání PPM nesmíte vykonávat činnost, ze které Vám nárok na PPM vznikl.

 

7. Žena v domácnosti – např. pečující o první dítě po skončení RP. Má nárok na PPM s dalším dítětem?

Tuto možnost můžete využít – po podání žádosti na OSSZ a zdravotní pojišťovně – můžete pečovat o dítě do jeho 7 let (máte-li více dětí do 15 let) a stát za Vás bude platit povinné zdravotní a sociální pojištění. Žena ale není pojištěna nemocensky, tzn., že nemá nárok na PPM a ode dne porodu si může zažádat o RP.

 

8. Žena nezaměstnaná, která z tohoto důvodu neměla nárok na PPM s prvním dítětem. Bude mít nárok na PPM s dalším dítětem?

Nebude mít nárok ani s dalším dítětem - na PPM bude mít nárok až po 270 dnech placení nemocenského pojištění. Ode dne porodu si může zažádat o RP.

 

zdroj: www.babyonline.cz

 

 

Obrazek